Samo sa slikom

 • Kuće (86)
 • Fabričke hale (6)
 • Zemljišta (37)
 • Poslovni prostori (19)
 • Stanovi (17)
 • Poslovni objekat (42)
 • Putnička vozila (24)
 • Teretno vozilo (8)
 • Radne mašine (42)
 • Pokućstvo (22)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • UIO BiH (25)
 • Porezna uprava FBiH (47)

 • Ukupno oglasa: 424
 • Zemljišta
  Njiva 4 klase

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više in ...

  Lokacija: Rogatica
  2,532.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetnih nekretnina. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više ...

  Lokacija: Pale
  166,412.00 KM
  Građevinsko zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Kostajnica
  30,183.00 KM
  Građevinsko zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Kostajnica
  10,000.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Gradiška
  31,347.00 KM
  Građevinsko zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Trebinje
  9,580.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Sokolac
  15,419.00 KM
  Šuma

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaju se šume 4 klase površine 2525 m2, šuma 5 klase površine 2554 m2, šuma 4 klase površi ...

  Lokacija: Goražde
  Na upit