Depoziti građana 1,8 milijardi KM

Ukupni depoziti građana u bankama Republike Srpske prošle godine iznosili su 1,8 milijardi KM i imali su rast od 13 odsto, rekla je direktor Agencije za bankarstvo Srpske Slavica Injac.


Predstavljajući poslanicima Narodne skupštine Srpske Izvještaj o stanju u bankarskom sektoru u Republici Srpskoj za 2012. godinu, Injac je navela da su ukupni plasmani stanovništvu 2,4 milijarde, što čini prosječno 1.687 KM po stanovniku, isto kao i 2011. godine.


"Iako su osnovni indikatori pozitivni ne mogu reći da nema rizika, posebno, jer je učešće dospjelih u ukupnim kreditima od 7,9 odsto povećno za 1,22 procentna poena, što ukazuje na teškoće u njihovom vraćanju", napomenula je Injac.


Ona je navela da je svjetska ekonomska kriza koja je počela kao bankarska i prerasla u sistemsku još prisutna u bankama, jer se povećava iznos nenaplativih kredita.


"U tom pogledu svaki sistem je prisiljen da se okreće vlastitim resursima, tako je i u 2012. godini značajnu ulogu u stabilizaciji bankarskog sistema imala Investiciono-razvojna banka Republike Srpske", istakla je Injac.


Govoreći o stanju u "Balkaninvestment banci", Injac je navela da je Agencija krajem prošle godine bila u kontroli ove banke, zatvorila gubitak od oko 30 miliona KM i naložila banci da ga pokrije iz vlastitog kapitala.


Injac je podsjetila da je ova banka prihvatila nalog Agencije i pokrila gubitak na teret vlastitog kapitala i raspisala emisiju akcija, jer je vlasnik mislio da će izvršiti dokapitalizaciju banke.


"U tom procesu vlasnik nije dokapitalizovao banku, a fondovi su nekako uspijeli da dokapitalizuju banku i ona je spašena", istakla je Injac i podsjetila da je Vlada Republike Srpske dobila 100 odstotno vlaništvo nad ovom bankom.

Objavio: JavnaProdaja Team 23.09.2013 14:36
Sve vijesti