Zbog velike zaduženosti BiH u „začaranom krugu“

SARAJEVO, BiH se nalazi u začaranom krugu u kojem stvara dug da bi vratila dug i došla je u situaciju da više nije u stanju da se zadužuje, rekao je danas poslanik Stranke za BiH Beriz Belkić u okviru rasprave o Informaciji o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembra 2012. godine.


Dug BiH na taj dan iznosio je 10,4 milijarde KM, od čega 7,1 milijarde čini spoljni, a 3,3 unutrašnji dug.


Belkić je istakao da se u BiH o ovom problemu ne raspravlja ozbiljno, kako je to učinjeno u Republici Srpskoj.


Poslanik Narodne stranke „Radom za boljitak“ Mladen Ivanković Lijanović upozorio je da je Savjet ministara BiH, koji je sačinio ovu informaciju, samo konstatovao da je stanje zaduženosti zabrinjavajuće, a da ne daje nikakve preporuke kako riješiti taj problem.


On je predložio da Savjetu ministara BiH bude vraćena informacija na doradu kako bi narednih 30 dana predložio konkretne mjere.


Poslanik HDZ-a BiH Dragan Vrankić ukazao je da javni dug BiH čini oko 40 odsto BDP-a BiH, što on ne smatra strašnim. „Nije problem koliko smo zaduženi nego zbog čega“, rekao je Vrankić.


On je predložio zaključak da Stalni odbor za fiskalnu stabilnost BiH i Fiskalni savjet BiH budu zaduženi da analiziraju stanje zaduženosti.


Poslanik Stranke za BiH Azra Hadžiahmetović smatra da je informacija veoma zabrinjavajuća, kao i stanje u kojem se nalazi BiH.


„I najmanji dug nam daje razlog za zabrinutost zbog ekonomske situacije u BiH“, istakla je Hadžiahmetovićeva, koja je Savjetu ministara BiH predložila da promijeni strategiju zaduživanja i da obustavi svako novo zaduživanje BiH i postupke davanja saglasnosti za zaduživanja do promjene strategije u skladu sa ekonomskim mogućnostima BiH.


Aleksandra Pandurević iz SDS-a pitala je ko će i kako vraćati dugove kada je privreda u lošem stanju. „Zadužujemo se da bi vraćali dugove i tako samo dalje tonemo“, naglasila je Pandurevićeva.


Poslanik SNSD-a Saša Bursać smatra da se BiH ne nalazi u „začaranom krugu“ ukoliko se u narednom periodu ne bude dalje zaduživala.


Sjednica je nastavljena raspravama o Informaciji sa posljednje sjednice Savjeta Evrope o funkcionisanju demokratskih institucija BiH. Srna

Objavio: JavnaProdaja Team 07.10.2013 14:13
Sve vijesti