Voditi računa o nepovoljnom trendu rasta loših kredita u BiH

SARAJEVO, Bankari u BiH smatraju da u narednom periodu treba posebno voditi računa o nepovoljnom trendu rasta loših kredita, te da bi u tom smislu trebalo donijeti odgovarajuće mjere.

Oni su na redovnom godišnjem sastanku „Banke i finansijske institucije“, koji je u organizaciji Udruženja banaka BiH održan na Jahorini, razgovarali o budućim izazovima za bankarski sektor, daljoj implementaciji zahtjeva za kapitalom, te ograničenjima i podsticajima za veći kreditni obim u BiH.


Iz Udruženja banaka BiH danas je saopšteno da su bankari predstavnicima finansijskih institucija iznijeli niz problema s kojima se susreću u redovnom poslovanju, posebno lošu pravnu zaštitu kada je riječ o statusu banaka kao povjerilaca u kreditnim poslovima.


Na sastanku je najavljeno povećanje nivoa osiguranih depozita u BiH što su pozdravili svi učesnici.


Ustanovljeno je da postoji potreba za intenzivnijim stručnim dijalogom bankara i nadležnih institucija, naročito u svjetlu poboljšanja poslovnog ambijenta.


Na skupu je konstatovano da bankarstvo BiH u ključnim segmentima poslovanja ne stoji lošije od zemalja u okruženju, a pozdravljeni su i napori Centralne banke BiH, entitetskih ministarstava finansija i agencija za bankarstvo za unaprijeđenje poslovnog ambijenta i rasta kreditnih aktivnosti.


Sastanku su prisustvovali predstavnici Centralne banke BiH, Agencije za osiguranje depozita BiH, Ministarstva finansija Republike Srpske, entitetskih agencija za bankarstvo, 19 komercijalnih banaka i Asocijacije poslodavaca BiH. Srna

Objavio: JavnaProdaja Team 18.11.2013 15:42
Sve vijesti