Bobar banka pokušava dokapitalizaciju od 18 miliona KM

BANJALUKA, Bobar banka Bijeljina objavila je javni poziv za upis i uplatu dvije emisije akcija ukupne vrijednosti 18.050.000 KM, prenosi poslovni portal www.capital.ba.


Bobar banka Bijeljina emituje 2.300 povlašćenih (prioritetnih) kumulativnih akcija, nominalne vrijednosti 3.500 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije u iznosu od 8.050.000 KM.


Drugom emisijom, Bobar banka se namjerava dokapitalizovati, prodajom 5.000 redovnih akcija, nominalne vrijednosti 2.000 KM po jednoj akciji, ukupne nominalne vrijednosti emisije u iznosu od 10.000.000 KM.


Kupovinom povlaštenih akcija investitori imaju pravo na prioritet kod isplate dividende u iznosu od 6,25 % nominalne vrijednosti prioritetne akcije godišnje, pravo glasa ukoliko dividenda nije u cjelini isplaćena do 30. juna, prednost kod raspodjele likvidacione mase, pravo prečeg sticanja akcija novih emisija.


Emisija se vrši bez korišćenja prava preče kupovine akcija postojećih akcionara.


Kupovinom redovnih akcija vlasnici imaju uobičajena prava: na dividendu, pravo upravljanja, pravo preče kupovine akcija narednih emisija, pravo na dio stečajne odnosno likvidacione mase i ostalo.


Upis i uplata po osnovu obe emisije akcija počinje 03. decembra.

Objavio: JavnaProdaja Team 18.11.2013 15:43
Sve vijesti