Na prodaju pogoni fabrike obuće Aida u Tuzli, Lukav­cu i Srebreniku

Izvor:  Akta.ba


Fabrika obuće Aida d.o.o koja je u stečaju raspisala je oglas za prodaju pokretne i nepokretne imovine usmenim javnim nadmetanjem.


Prodaja objekata fabrike obuće Aida odnosi se na njene pogone u Tuzli, Lukavcu i Srebreniku, poslovni prostor u Tuzli, opremu i preostale proizvodne mašine.


Početna prodajna cijena pogon u Tuzli iznosi 7.023.139,10 KM. Pogon se sastoji od proizvodnih hala veličine 4.769 m2, magacina 1.254 m2, restorana 525 m2, radionica 229 m2, trafostanica 22 m2, upravne zgrada 4.300 m2 i zemljište koje se prostire na 13.603 m2.


Pogon u Lukavcu a sastoji se od proizvodne hale I od 1521 m2, proizvodne hale II od 889 m2, ostalih poslovnih objekata 672 m2 i zemljišta od 1.709 m2. Početna prodajna cijena ovog objekta iznosi 580.000,00 KM.


Objekat Fabrika obuće "Aida" pogon u Dubokom Potoku bb u Srebreniku a sastoji se od proizvodne hale 800 m2 pratećih poslovnih objekata 1.188 m2 i zemljišta od 2.524 m2. Početna prodajna cijena procijenjena je na  450.000,00 KM. Poslovni prostor u Tuzli površine 64,34 m2 ima početnu prodajnu cijenu u iznosu od 83.000,00 KM.


Sva imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.


Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene početne prodajne cijene. Nepokretna imovina je opterećena hipotekom, a ista će biti ukinuta rješenjem Općinskog suda o dosudbi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene uplate.


Usmeno javno nadmetanje će se održati za nepokretnu imovinu 20.9.2016. godine sa početkom u 11 sati a za pokretnu imovinu prodaja će se održati 5.9.2016. godine  sa početkom u 11 sati u prostorijama d.d. "Aida" u stečaju, Tuzla, ul. XVIII Hrvatske brigade br. 2.JavnaProdajaTeam


Objavio: 19.08.2016 04:50
Sve vijesti