Licitacija o prodaji pokretnih stvari poreskog obveznika BMD Komerc Doboj

Poreska uprava Republike Srpske, Područni centar Doboj, na osnovu člana 7. tačka (g) i člana 65. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/11, 108/11 i 67/13), oglašava Licitaciju o prodaji pokretnih stvari poreskog obveznika  D.O.O. „BMD KOMERC“,  Doboj.

            Prodaja zaplijenjenih pokretnih stvari izvršiće se drugom Licitacijom dana 15.11.2013. godine (petak) sa  početkom u 10:00 časova, u prostorijama Poreske uprave PC Doboj, ulica Svetog Save broj 1, kancelarija broj 3.

http://www.poreskaupravars.org/Documents/DodatiFajlovi/Spisak-stvari-za-licitaciju.pdf?dx=1384245696849

Objavio: JavnaProdaja Team 13.11.2013 02:40
Sve vijesti