Samo sa slikom

 • Kuće (131)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (70)
 • Poslovni prostori (40)
 • Stanovi (32)
 • Poslovni objekat (84)
 • Putnička vozila (75)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 760
 • Kuće
  Kuća sa pom. objektom i dvorištem

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja d ...

  Datum javne prodaje: 18.12.2017
  Lokacija: Donji Vakuf
  1,640.00 KM
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Stambeni objekt u naravi kuća izgrađena na k.č. 141/2, upisana u A listu zk ul.broj 3290 k.o. Most ...

  Datum javne prodaje: 29.11.2017
  Lokacija: Mostar
  215,143.00 KM
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Zgrada u naravi kuća izgrađena na k.č. 198/4, upisana u A listu zk.ul.broj 2758 k.o. Mostar sa dije ...

  Datum javne prodaje: 29.11.2017
  Lokacija: Mostar
  Na upit
  Kuća sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Javna prodaja će se odvijati usmenim javnim nadmetanjem 05.12.2017. godine u Odjeljenju suda u Srebr ...

  Datum javne prodaje: 05.12.2017
  Lokacija: Srebrenik
  32,869.00 KM
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju obiteljske kuće na adresi Bunarska 2A, Općina Maglaj. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 1183/2 i k.č. 1183/4, upisane u ZK ...

  Lokacija: Maglaj
  Na upit
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju stambenog objekta na lokaciji Lokve – Putovići, Općina Zenica. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 609/427 upisana u ZK ul. ...

  Lokacija: Zenica
  Na upit
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 28.11.2017. ...

  Datum javne prodaje: 28.11.2017
  Lokacija: Teslić
  50,599.00 KM
  Kuća

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaja nekretnine na prvom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja održat će se 07.12.2017. godin ...

  Datum javne prodaje: 07.12.2017
  Lokacija: Kreševo
  24,975.00 KM