Zatezna kamatna stopa u RS smanjuje se na 0,03 posto

Izvor: Novac.ba


Prijedlogom zakona o visini stope zatezne kamate u Republici Srpskoj predviđeno je da na dnevnom nivou bude 0,03287%, umjesto sadašnjih 0,05%.


Šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miroslav Brčkalo rekao je da se navedenim zakonom utvrđuje visina stope zatezne kamate u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze u domaćoj ili stranoj valuti.


– Obračun zatezne kamate vrši se tako da se fiksna stopa od 0,03287% dnevno množi sa brojem dana zakašnjenja i tako utvrđena stopa množi sa iznosom glavnog duga – rekao je Brčkalo, obrazlažući zakonsko rješenje koje su predložili poslanički klubovi SDS-SRS, PDP, NDP i Napredne Srpske.


On tvrdi da bi usvajanjem navedenog zakona finansijsku korist imali građani i institucije Republike Srpske.


Brčkalo kaže da trenutno zatezna kamatna stopa u Republici Srpskoj iznosi 0,05% na dnevnom nivou, što je na godišnjem nivou 18,25%, dok je u Federaciji BiH 12%.


– Jedan od razloga predlaganja Zakona jeste rast javnih prihoda Republike Srpske. Povećanje likvidnosti dužnika banaka, usljed smanjenja zatezne kamatne stope dovešće do redovnijih izmirenja obaveza prema budžetu Srpske i do njegove veće likvidnosti – dodao je Brčkalo.


JavnaProdajaTeam


Objavio: 13.10.2016 04:34
Sve vijesti