Samo sa slikom

 • Kuće (135)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (71)
 • Poslovni prostori (38)
 • Stanovi (37)
 • Poslovni objekat (84)
 • Putnička vozila (76)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (73)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 770
 • Stanovi
  Dvosoban stan

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Općinski sud u Bihaću zakazao je javnu prodaju dvosobnog stana u stambeno poslovnom objektu u Biha ...

  Datum javne prodaje: 19.03.2018
  Lokacija: Bihać
  34,462.00 KM
  Stambena zgrada

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu Habibe Šurković, Emira Šurkovića i Miralema Šurkovića od po 1/3. Ročište za treću javnu prodaj ...

  Datum javne prodaje: 21.02.2018
  Lokacija: Sarajevo
  Na upit
  Trosoban stan

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 08.02.2018. godi ...

  Datum javne prodaje: 08.02.2018
  Lokacija: Vlasenica
  23,299.00 KM
  Dvosoban stan

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Općinski sud u Bihaću zakazao je javnu prodaju dvosobnog stana u stambeno poslovnom objektu u Bihać ...

  Datum javne prodaje: 28.12.2017
  Lokacija: Bihać
  Na upit
  Jednosoban stan

  Kratak opis: Založni vjerovnik UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji stambenog objekta u Šamcu. Jednosoban stan broj 1, površine 30,35 m2, na prizemlju stambenog objekta u Šam ...

  Datum javne prodaje: 19.12.2017
  Lokacija: Šamac
  Na upit
  Dvosoban stan

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je treće ročište za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina putem usmenog javnog nadm ...

  Datum javne prodaje: 19.12.2017
  Lokacija: Sarajevo
  Na upit
  Jednoiposoban stan

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaja nekretnine na prvom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja održat će se 14.12.2017. godin ...

  Datum javne prodaje: 14.12.2017
  Lokacija: Sarajevo
  37,863.00 KM
  Trosoban stan

  Kratak opis: Trosoban stan, površine 315 m2 u ulici Sarajevskih Gazija br. 115, upisan u ZK ulošku broj 3376 KO SP Koševo, broj parcele 1278/24 E1, u vlasništvu Begić (Salim) Faruk sa di ...

  Datum javne prodaje: 11.12.2017
  Lokacija: Sarajevo
  Na upit