Samo sa slikom

 • Kuće (135)
 • Fabričke hale (7)
 • Zemljišta (71)
 • Poslovni prostori (38)
 • Stanovi (37)
 • Poslovni objekat (84)
 • Putnička vozila (76)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (73)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 770
 • Poslovni prostori
  Poslovni prostor

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog prostora koji se nalazi u Brčkom i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se poslovni prostor koji je lociran u sklopu stamben ...

  Lokacija: Brčko
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog prostora u Laktašima i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se poslovni prostor koji se nalazi u Ulici Majke Jugovića broj 1 ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog prostora koji se nalazi u Prijedoru i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se poslovni prostor površine 45,03 m2, koji je upi ...

  Lokacija: Prijedor
  49,000.00 KM
  Poslovni prostor

  Kratak opis: Založni vjerovnik UniCredit Bank d.d. objavljuje Zaključak o prodaji poslovog prostora. Ročište za prvu javnu prodaju zakazano na dan 29.11.2017. godine, sa početkom u 09,30 s ...

  Datum javne prodaje: 29.11.2017
  Lokacija: Sarajevo
  173,829.00 KM
  Poslovni prostori

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka je u postupku sudske prodaje 11 poslovnih prostora u novogradnji u Gradišci (u neposrednoj blizini gradske toplane). Riječ je o poslovnim prostorim ...

  Lokacija: Gradiška
  Na upit
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog prostora u Visokom u poslovnoj zgradi u privredi na adresi Sebilj bb. Predmet prodaje: - nekretnina označena kao k.č. 3404/3E26 ...

  Lokacija: Visoko
  Na upit
  2 poslovna prostora

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je treće ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 24.10.201 ...

  Datum javne prodaje: 24.10.2017
  Lokacija: Sanski Most
  26,483.00 KM
  Poslovni prostor

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaje se poslovni prostor u ul.Bakarevića br.2, površine 53,54m2, u ZK uložak broj 6,SP Sarajevo- ...

  Datum javne prodaje: 06.09.2017
  Lokacija: Sarajevo
  67,800.00 KM