Samo sa slikom

 • Zemljišta (37)
 • Poslovni prostori (19)
 • Kuće (86)
 • Fabričke hale (6)
 • Stanovi (17)
 • Poslovni objekat (42)
 • Teretno vozilo (8)
 • Putnička vozila (24)
 • Radne mašine (42)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Pokućstvo (22)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 424
 • Zemljišta
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 09.08.2019 ...

  Datum javne prodaje: 09.08.2019
  Lokacija: Bileća
  26,129.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 11.06.2019. ...

  Datum javne prodaje: 11.06.2019
  Lokacija: Gradiška
  24,651.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 13.05.2019 ...

  Datum javne prodaje: 13.05.2019
  Lokacija: Prnjavor
  2,633.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 15.03.2019. godi ...

  Datum javne prodaje: 15.03.2019
  Lokacija: Rogatica
  8,513.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 19.02.2019. ...

  Datum javne prodaje: 19.02.2019
  Lokacija: Novi Grad
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je treće ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 25.01.201 ...

  Datum javne prodaje: 21.01.2019
  Lokacija: Vlasenica
  8,440.00 KM
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 17.07.2019. ...

  Datum javne prodaje: 17.07.2018
  Lokacija: Modriča
  Na upit
  Građevinsko zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. U pitanju je građevinsko zemljište koje služi isklučivo za izgradnju fudbalskog terena. Određ ...

  Datum javne prodaje: 29.05.2018
  Lokacija: Prijedor
  99,000.00 KM