Samo sa slikom

 • Kuće (113)
 • Fabričke hale (9)
 • Zemljišta (62)
 • Poslovni prostori (38)
 • Stanovi (29)
 • Poslovni objekat (81)
 • Putnička vozila (75)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 728
 • Zemljišta
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Nepokretnost , zaseok Crni Vrh,Opština Višegrad. -PL broj 130/0 KO Barimo, Opština Višegrad par ...

  Datum javne prodaje: 22.08.2017
  Lokacija: Višegrad
  6,082.00 KM
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Elezagićima, opština Gradiška, i to: livada označena kao k.č. 840 površine 16.194 m², šuma označena kao k.č ...

  Lokacija: Gradiška
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju zemljišta u Klašnicama, opština Laktaši i koje je u vlasništvu banke. Prodaje se zemljište površine 6081m2 koje je locirano izme ...

  Lokacija: Laktaši
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju zemljišta neposredno uz magistralni put M-4 Prijedor – Banja Luka u mjestu Omarska. nekretnina označena kao k.č. 1057/1, k.č. 1069/13, ...

  Lokacija: Omarska
  Na upit
  Zemljišta

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. Mostar u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Prodaja nepokretnosti na drugom ročištu putem usmenog javnog nadmetanja održati će se 16.05.2017. ...

  Datum javne prodaje: 16.05.2017
  Lokacija: Kladanj
  4,685.00 KM
  Zemljišta

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je prvo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 08.05.2017. godine ...

  Datum javne prodaje: 08.05.2017
  Lokacija: Velika Kladuša
  15,009.00 KM
  Zemljište u Krupi na Vrbasu

  Kratak opis: JavnaProdaja Team objavljuje prodaju zemljišta koje se nalazi u Krupi na Vrbasu. Na prodaju je zemljište 6000 m2 koje se nalazi neposredno blizu manastira. Udaljenost od rijeke j ...

  Lokacija: Banja Luka
  Na upit
  Zemljišta

  Kratak opis: MKD Mikrofin Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 07.02.2017. godine, u 1 ...

  Datum javne prodaje: 07.02.2017
  Lokacija: Sokolac
  Na upit