Samo sa slikom

 • Kuće (113)
 • Fabričke hale (9)
 • Zemljišta (62)
 • Poslovni prostori (38)
 • Stanovi (29)
 • Poslovni objekat (81)
 • Putnička vozila (75)
 • Priključna vozila (5)
 • Teretno vozilo (21)
 • Motori/Mopedi (2)
 • Radne mašine (72)
 • Ustupanje potraživanja (3)
 • Pokućstvo (97)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 728
 • Poslovni objekat
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog objekta koji se nalazi u Srpcu i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se proizvodno-poslovni objekat bivše fabrike za mehani ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit
  Poslovni objekat sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je ponovno ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 10.10.20 ...

  Datum javne prodaje: 10.10.2017
  Lokacija: Bijeljina
  209,630.00 KM
  Poslovno proizvodni objekat

  Kratak opis: JavnaProdaja Team objavljuje prodaju poslovno-proizvodnog objekta u Palama. Objekat se nalazi pored magistralnog puta Pale – Sarajevo, nedaleko od skretanja za Jahorinu. Sastoji ...

  Lokacija: Pale
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank d.d. objavljuje prodaju poslovnog objekta u općini Široki Brijeg. nekretnina označena kao k.č. 77/10 upisana u ZK. ul. br. 29, KO LISE, Općina Široki Brijeg, ...

  Lokacija: Široki Brijeg
  Na upit
  Poslovni objekti sa zemljištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d.Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Kotor Varoši, upisane u z.k. uložak br.327 k.o. Kotor Varoš i to sljedećih k.č: a) k.č. 648/5 Podkućnice; Kot ...

  Lokacija: Kotor Varoš
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 13.09.2017. godi ...

  Datum javne prodaje: 13.09.2017
  Lokacija: Gradiška
  467,492.00 KM
  Poslovni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog prostora koji se nalazi u Prijedoru- Orlovci i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se poslovni prostor K.Č. zemljišno ...

  Lokacija: Prijedor
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Sberbank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju poslovnog objekta koji se nalazi u Karanovcu opština Banja Luka i koji je u vlasništvu banke. Prodaje se stambeno-poslovni i poslovni ...

  Lokacija: Banja Luka
  Na upit