Samo sa slikom

 • Zemljišta (37)
 • Poslovni prostori (19)
 • Kuće (86)
 • Fabričke hale (6)
 • Stanovi (17)
 • Poslovni objekat (42)
 • Teretno vozilo (8)
 • Putnička vozila (24)
 • Radne mašine (42)
 • Pokućstvo (22)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 424
 • Fabričke hale
  Fabrička hala

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 07.12.2017 ...

  Datum javne prodaje: 07.12.2017
  Lokacija: Istočno Sarajevo
  2,898,670.00 KM
  Fabrička hala

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više in ...

  Lokacija: Višegrad
  Na upit
  Proizvodni objekat

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. Više i ...

  Lokacija: Prijedor
  Na upit
  Fabrička hala u Derventi

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. Očekuje se zakazivanje ročišta za prodaju, u skladu sa rasporedom postupajućeg sudije. U sluč ...

  Lokacija: Derventa
  873,742.00 KM
  Radionica za preradu drveta

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju radionice za preradu drveta koja se nalazi u Han Pijesku i koja je u vlasništvu banke. Radionica za preradu drveta se prostire na ...

  Lokacija: Han Pijesak
  Na upit
  Proizvodni objekat sa ekonomskim dvorištem

  Kratak opis: UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Poveliču, opština Srbac, označena kao k.č.broj 934/4 upisan u zk.ul.broj 2 k.o. Povelič, ukupne površine 3.015 ...

  Lokacija: Srbac
  Na upit