Samo sa slikom

 • Fabričke hale (6)
 • Zemljišta (37)
 • Poslovni prostori (19)
 • Kuće (86)
 • Stanovi (17)
 • Poslovni objekat (42)
 • Teretno vozilo (8)
 • Putnička vozila (24)
 • Radne mašine (42)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Pokućstvo (22)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 424
 • UIO BiH
  Teretno motorno vozilo Daimlerchrysler

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU, koja će se održati dana 08.11.2016. ...

  Datum javne prodaje: 08.11.2016
  Lokacija: Tuzla
  Na upit
  Teretno motorno vozilo marke Renault

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 25.10.2016. go ...

  Datum javne prodaje: 25.10.2016
  Lokacija: Stolac
  Na upit
  Mercedes Benz

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, Grupa za prisilnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i ...

  Datum javne prodaje: 11.10.2016
  Lokacija: Ljubuški
  Na upit
  Autobus marke Scania

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Mostar, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu, najavljuje JAVNU AUKCIJU koja će se održati dana 25.10.2016. go ...

  Datum javne prodaje: 25.10.2016
  Lokacija: Livno
  Na upit
  Poslovni objekat

  Kratak opis: Osnovni sud u Prijedoru, određuje drugo ročište za prodaju nekretnine dužnika putem usmenog javnog nadmetanja koje će se održati u Osnovnom sudu u Prijedoru 06.10.2016. u 9 s ...

  Datum javne prodaje: 06.10.2016
  Lokacija: Prijedor
  Na upit
  Skladištena roba

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za pružanje usluga, Grupa za prisilnu naplatu najavljuje JAVNU AUKCIJU - PRVI PUT, JAVNU AUKCIJU - DRUGI PUT i ...

  Datum javne prodaje: 19.09.2016
  Lokacija: Tuzla
  Na upit
  Biodizel i mješavine od biodizela

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati u prostorijama RC Tuzla, ulica Mitra Trifunovića Uče 161 u Tuzli dana ...

  Lokacija: Tuzla
  Na upit
  Zemljište

  Kratak opis: Uprava za indirektno oporezivanje, Regionalni centar Tuzla, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje DIREKTNU PRODAJU koja će se održati dana 15.09.2016.go ...

  Datum javne prodaje: 15.09.2016
  Lokacija: Kladanj
  Na upit