Samo sa slikom

 • Zemljišta (37)
 • Poslovni prostori (19)
 • Kuće (86)
 • Fabričke hale (6)
 • Stanovi (17)
 • Poslovni objekat (42)
 • Teretno vozilo (8)
 • Putnička vozila (24)
 • Radne mašine (42)
 • Pokućstvo (22)
 • Kancelarijska oprema (1)
 • Oglasi iz štampe (46)
 • Poreska uprava RS (2)
 • Porezna uprava FBiH (47)
 • UIO BiH (25)

 • Ukupno oglasa: 424
 • Oglasi iz štampe
  Poslovna zgrada, garaže, oprema i sitan inventar

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 15.07.2016
  Lokacija: Tuzla
  670,000.00 KM
  Proizvodni kompleks drvne industrije

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 08.07.2016
  Lokacija: Drvar
  9,476,570.00 KM
  Zemljište uz vanprivrednu zgradu, pomoćne zgrade u vanprivredi

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 21.07.2016
  Lokacija: Kladanj
  83,400.00 KM
  Parni kotao sa kombinovanim loženjem 16,2 MW

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 06.07.2016
  Lokacija: Bijeljina
  136,360.00 KM
  2 Stana u Cazinu, u zgradama Knjižara i H-8

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 29.07.2016
  Lokacija: Bihać
  30,000.00 KM
  Poslovni prostor u Mostaru

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 20.07.2016
  Lokacija: Sarajevo
  230,000.00 KM
  Zemljište sa građevinskim objektima u Husinu

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilohu. ...

  Datum javne prodaje: 29.08.2016
  Lokacija: Tuzla
  1,453,040.00 KM
  Objekat Fabrika obuće Aida, Poslovni prostor u naselju Sjenjak

  Kratak opis: Više informacija nalazi se u prilogu. ...

  Datum javne prodaje: 14.07.2016
  Lokacija: Tuzla
  841,903.00 KM