„Energolinija“ zvanično u stečaju, „FG „Birač“ vraća milionski kredit IRB-u

Izvor: Capital.ba


BIJELJINA, Svi uslovi za otvaranje stečaja u „EnergolinijI“ iz Zvornika, kojoj su računi blokirani još od marta 2013. godine, su ispunjeni, a sud će zakonski utvrđenom roku donijeti rješenje o otvaranju stečaja, zaključeno je na današnjem ročištu u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini, vavlja dopisnik CAPITAL-a.


„Energolinija“ je privatna litvanska firma koja se nalazi pod istragom tužilaštva zbog nenamjenskog trošenja 19,4 miliona KM kredita koji joj je odobrila Investiciono-razvojna banka (IRB) Republike Srpske.


Predlagač za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem, direktor Drago Matić prihvatio je bez primjedbi izvještaj privremenog stečajnog upravnika Gorana Markovića koji je ostao kod prijedloga da se nad ovim pravnim subjektom otvori stečaj. Stečajni sudija Alida Nađ Mađarac u zakonski utvrđenom roku donijeće rješenje o otvaranju stečaja.


Stečajni upravnik: Obaveze za 11 miliona KM veće od imovine


U izvještaju privremenog stečajnog upravnika Gorana Markovića istaknuto je da od 2013. godine „Energolinija“ ima samo jednog zaposlenog, direktora Dragu Matića, te da je na dan pokretanja postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečaja, 31. jula 2016. godine, „Energolinija“ raspolagala imovinom vrijednom 31,1 milion KM.


„Obaveze ovog preduzeća iznose 41,7 miliona KM. Akumulirani gubitak je za sedam mjeseci ove godine uvećan sa 9,8 miliona, koliko je iznosio na kraju 2015. godine, na 10,7 miliona KM“, istakao je Marković u izvještaju.


Marković je u izvještaju naveo da dugoročne obaveze preduzeća iznose 18,5 miliona, a kratkoročne 23,6 milionaKM.


Direktor „ Energolinije“ Drago Matić kaže da u vrijeme povlačenja kredita od IRB-a RS u iznosu od 19,4 miliona KM nije bio na funkciji direktora „Energolinije“.


„Sada ta dugoročna kreditna obaveza iznosi oko 18,5 miliona KM, jer je obavezu otplate kredita preuzela „Alumina“. Znam da su sredstva korištena za rekonstrukciju kotla i preorjentisanje sa gasa i mazuta na ugalj“, kaže Matić, ističući da međusobna potraživanja između firmi unutar sistema FG „Birač“ iznose oko 15 miliona KM.


Matić kaže da je sve radnike „Energolinije“ preuzela „Alumina“ i od tog trenutka oprema „Energolinije“ je data u zakup „Alumini“.


On kaže da su Litvanci, očigledno, imali neke svoje interese kada su FG „Birač“ podijelili na više manjih preduzeća, ističući da su vjerovatno željeli da „pravno ili bespravno dođu do većeg profita i veće imovine.


Litvanci osumnjičeni da su nenamjenski potrošili kredit IRB-a


„Energolinija“ je preko vlasništva nad postrojenjima za proizvodnju energije kontrolisala cijeli proizvodni proces u Fabrici glinice „Birač“ u kojoj je na inicijativu Vlade RS pokrenut stečaj 2013. godine.


Investiciono-razvojna banka (IRB) RS odobrila je „Energoliniji“ 2012. godine zajam od 19,4 miliona KM i to bez finansijskog posrednika. Garanciju za vraćanje kredita dala je „Alumina“, povezano lice FG „Birač“, i ona taj kredit otplaćuje od momenta pokretanja stečaja u „Birču“. Upravo ovaj kredit predmet je istrage tužilaštva.


Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova je još 2013. godine, u okviru istrage koju je MUP vodio o zloupotrebama i malverzacijama u vezi sa poslovanjem FG „Birač“ i drugih preduzeća iz sastava te fabrike, podnijela Specijalnom tužilaštvu RS izvjaštaj zbog sumnje u nenamjensko trošenje novca „Energolinije“.


„U vezi nenamjenskog trosenja 19,4 miliona KM kredita, koji je „Energolinija“, koja posluje u krugu FG „Birač“, dobila IRB-a u maju 2012. godine sačinjen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv odgovornog lica „Energolinije“ Viktorasa Zarevičijusa, predsjednika Upravnog odbora FG „Birač“ Martynasa Ugianskisa, direktora FG „Birač“ Virginijusa Vajege i odgovornog lica „Mehanike“ Rimantasa Balsysa zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi“, rekli su tada u MUP-u.


Oni su osumnjičeni da su zajedno organizovali i utrošili veći dio namjenskih kreditnih sredstava, mimo njegove namjene, koji je „Energolinija“ dobila od IRB-a za potrebe rekonstrukcije kotla sa tečno-plinskog na čvrsto gorivo.


„Oni su iz odobrenih sredstava kredita plaćali fiktivne i uvećane fakture, koje je ispostavila FG „Birač u iznosu od preko 6,5 miliona KM, iako su znali da to preduzeće nije uradilo sve radove navedene u tim fakturama. Preduzeću „Mehanika, iz istih kreditnih sredstava plaćeno više od četiri miliona KM za radove koji nisu stvarno izvršeni na ovoj investiciji, te su plaćene nabavke repromaterijala, koja nije predmet ugovora, u vrijednosti većoj od 800.000 KM“, navedeno je u izvještaju MUP-a.


U MUP-u su naveli i da su, u namjeri da prikriju nenamjensko trošenje kredita, sačinjavane lažne javne isprave, fakture po nalozima odgovornih lica ovih preduzeća. Na ovaj način omogućili su sticanje protivpravne imovinske koristi drugim licima, a na štetu „Energolinije“ u iznosu od preko 11,3 miliona KM.


Prema dostupnim podacima vlasnik „Energolinije“ je privatna firma „INDUSTRIJA ADRIA“ sa sjedištem u Sarajevu. Međutim, zvaničnih podataka o tome ko je vlasnik te sarajevske firme nema. Prema podacima do kojih je CAPITAL došao direktor ove firme je Elena Moskaleva. Takođe, među kontakt osobama za ovu firmu stoji ime Kristine Navickiene.JavnaProdajaTeam


Objavio: 11.10.2016 03:27
Sve vijesti