Likvidacija preduzeća noćna mora privrednika u Srpskoj

Izvor: Capital.ba


BANJALUKA,  Očekivano je da je teže opstati i biti profitibilan, ali da je zatvaranje preduzeća noćna mora, mnogi vlasnici saznaju tek kada uđu u taj postupak. Pred Okružnim privrednim sudom Banjaluka postupak likvidacije privrednog društva u prosjeku traje 120 radnih dana, ukoliko nema prijavljenih potraživanja nakon objave rješenja o otvaranju postupka.

 

Ako se u postupku likvidacije prijave potraživanja prema likvidacionom dužniku, sud otvara stečajni postupak, koji može trajati i nekoliko godina.


Okružni privredni sud Banja Luka u ovoj godini primio je 83 zahtjeva pravnih lica za pokretanje likvidacije, a do sada su završena 73 postupka.


U prošloj godini sud je primio 140 zahtjeva, a završeno je ukupno 178 postupaka likvidacije. Međutim, zbog duge i komplikovane procedure, mnogi se odlučuju na zamrzavanje rada preduzeća, umjesto na gašenje, a to privrednoj slici Republike Srpske nanosi višestruku štetu.


Osim što privrednici na taj način sebi stvaraju dodatne troškove, stvara se i iskrivljena slika potraživanja od Poreske uprave i fondova zdravstva i PIO, koja je najčešće nemoguće naplatiti.


Kada bi došlo do toga da je lakši postupak zatvranja preduzeća, došlo bi se do realne slike koliko će zaista Poreska uprava i ostale uprave moći u perspektivi naplatiti od preduzeća“, kaže Predrag Duduković, ekonomski analitičar.


Osim toga, prilikom ulaska u svaki ozbiljan posao, mora se misliti i o načinu izlaska iz njega”, kaže Duduković.


Takva je praksa na zapadu, a veliki broj preduzeća i otvara se na određeno vrijeme. Јasno je da postojeće zakonodavstvo destimuliše takvu praksu kod nas, a potencijalno i strane investitore, posebno one koji imaju iskustvo u vezi sa zatvaranjem preduzeća, piše RTRS.


Ovog problema svjesni su i u Privrednoj komori Republici Srpskoj i već, kažu, rade na njegovom rješavanju.


“Јedna od mjera Privredne komore za ekonomsku politiku u 2017. godini biće i donošenje novog zakona o likvidacijama kako bi se na što fleksibilniji način uredio sam postupak likvidacije”, naglasio je Vladimir Blagojević iz Privredne komore Republike Srpske.   
JavnaProdajaTeam
Objavio: 31.10.2016 04:37
Sve vijesti