Proizvodni objekat sa ekonomskim dvorištem Srbac

Procjenjena vrijednost: 50505 KM Prodajna cijena: Na upit Sniženo: Ušteda: Na upit POŠALJI PONUDU
Naziv
Proizvodni objekat sa ekonomskim dvorištem
Vrsta
Prodaja (Direktna prodaja)
Dodatan opis

UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje prodaju nekretnine u Poveliču, opština Srbac, označena kao k.č.broj 934/4 upisan u zk.ul.broj 2 k.o. Povelič, ukupne površine 3.015 m², a što u naravi čini proizvodni objekat pilane sa zemljištem. U slučaju da ste zainteresovani za predmet prodaje kontaktirajte nas putem elektronske pošte aleksandra.vidic@unicreditgroup.ba ili na broj 051 243 345.

Broj prodaje
*
Lokacija
Srbac
Adresa:
Izvod iz knjige uloženih ugovora:
K.O. posjedovnog lista:
K.O. zemljišno-knjižnog uloška:
K.Č. posjedovnog lista:
K.Č. zemljišno-knjižnog uloška:
List nepokretnosti:
Posjedovni list:
Površina:
Zemljišno-knjižni uložak broj:
E-mail
info@javnaprodaja.ba
Telefon
066/ 01 01 02
Cijena - KM*
Na upit
Prodavac
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Fotografije