Građevinsko zemljište Prijedor

Procjenjena vrijednost: 297000 KM Prodajna cijena: 99000 KM Sniženo: -66,67% Ušteda: 198000 KM POŠALJI PONUDU
Naziv
Građevinsko zemljište
Vrsta
Prodaja (Licitacija)
Dodatan opis

UniCredit Bank a.d. Banja Luka u postupku je sudske prodaje predmetne nekretnine. U pitanju je građevinsko zemljište koje služi isklučivo za izgradnju fudbalskog terena. Određeno je drugo ročište za prodaju nekretnina putem usmenog javnog nadmetanja dana 29.05.2018. godine, u 09,00 časova, u zgradi Osnovnog suda u Prijedoru, soba broj II017. Više informacija o predmetu prodaje možete saznati u Dokumentu " zaključak o prodaji ". U slučaju da ste zainteresovani za predmet prodaje kontaktirajte nas putem elektronske pošte info@javnaprodaja.ba ili na broj 066/ 01 01 02

Broj prodaje
*
Lokacija
Prijedor
Adresa:
Izvod iz knjige uloženih ugovora:
K.O. posjedovnog lista:
K.O. zemljišno-knjižnog uloška:
Prijedor 1
K.Č. posjedovnog lista:
K.Č. zemljišno-knjižnog uloška:
41/56
List nepokretnosti:
Posjedovni list:
5135
Površina:
Zemljišno-knjižni uložak broj:
1403
E-mail
info@javnaprodaja.ba
Telefon
051/ 243 - 291
Cijena - KM*
99,000.00 KM
Datum prodaje
29.05.2018.
Prodavac
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Dokumenti